- zníženie nákladov
  - väčšia flexibilita
  - zameranie sa na
    ťažiskové   oblasti
  - zlepšenie krátkodobéo
    cashflow
  - globalizácia
 Na jeseň roku 2004 sme začali využívať naše dlhoročné skúsenosti z IT-branže na umiestnenie kvalifikovaného personálu z východnej Európy do Rakúska a Nemecka. Cieľom je zaručiť vynikajúcu kvalitu a profesionálny výkon. Pri spolupráci so zákazníkmi kladieme dôraz na flexibilitu a spoľahlivosť.

Veľký výber pracovníkov a spolupráca s partnermi z Rakúska, Nemecka a Slovenska nám umožňuje čo najlepšie uspokojiť ich potreby tak, aby sme mohli spoločne so zákazníkmi vypracovať ideálnu stratégiu.

Takto môžu byť projekty na jednej strane realizované priamo na mieste u zákazníkov a na druhej strane tiež Offsite u nás doma.Od roku 2011 ponúkame aj sprostredkovanie zamestnancov a freelancerov.


  Mob.: +421 915 773 619
  E-mail:
mt@deskat.sk

 Deutsch