- zníženie nákladov
  - väčšia flexibilita
  - zameranie sa na
    ťažiskové   oblasti
  - zlepšenie krátkodobéo
    cashflow
  - globalizácia
      
Spoločnosť DESKATPEOPLE s.r.o., so sídlom v Bratislave, pôsobí na európskom trhu IT ako poskytovateľ Offshore služieb v oblasti vývoja softwéru a poradenstva. Cieľom je ponúkať rozsiahlu podporu pri uskutočňovaní prianí zákazníkov, ktorá umožňuje medzinárodným tímom efektívne a výhodne dosahovať špičkové výkony.

...........................................................


Vďaka historickým spojivkám a podobnej mentalite obyvateľstva už dnes vzdelaní a kvalifikovaní špecialisti zo východnej Európy pôsobia v mnohých západoeurópskych firmách, kde podľa požiadaviek klientov realizujú nové aplikácie.


 

"S pokračujúcou globalizáciou hospodárstva budú v budúcnosti malé a stredné podniky (KMU) využívať výhody Offshore Outsourcingového vývoja nato, aby mohli obstáť v medzinárodnej konkurencii. To platí predovšetkým pre spoločosti z krajín z vysokými cenami ako sú Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko."

KMU Innovation
 


  Mob.: +421 915 773 619
  E-mail:
mt@deskat.skDeutsch