- zníženie nákladov
  - väčšia flexibilita
  - zameranie sa na
    ťažiskové   oblasti
  - zlepšenie krátkodobéo
    cashflow
  - globalizáciaPonúkame zaujímavé projekty v interdisciplinárnom tíme. Hľadáme ľudí so skúsenosťami a schopnosťou narábať nielen so strojmi, ale aj s ľuďmi. Popri rodnej reči krajiny, v ktorej pracujete by ste mali ovládať tiež nemecký a anglický jazyk.

Skontaktuje sa prosim s nami.
 

mt@deskatpeople.sk

 

 


  Mob.: +421 915 773 619
  E-mail:
mt@deskat.sk

 Deutsch