- zníženie nákladov
  - väčšia flexibilita
  - zameranie sa na
    ťažiskové   oblasti
  - zlepšenie krátkodobéo
    cashflow
  - globalizácia
 

DESKATPEOPLE s.r.o.

Sedmokrásková 2
82101 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 911 599 544
E-mail: mt@deskatpeople.sk
WEB: www.deskatpeople.sk

 


  Mob.: +421 915 773 619
  E-mail:
mt@deskat.sk

 Deutsch